Taxonomy: s.f. Filarioidea
Animal: Dirofilaria immitis (pathology) 1 16.jpg
Sites:
Comment:
Dirofilaria immitis (pathology) - endotoxin shock reaction.

First Picture | Previous Picture | Next Picture | Last Picture